رویکردی جدید در تامین دارو از سراسر دنیا

تنوع در تامین ، برترین برندهای خارجی ، کیفیت جهانی

فعالیت ها

تامین دارو

تامین دارو های فوریتی ، کمبود دارویی و داروهای تک نسخه ای

حمل دارو

حمل دارو از اروپا در سریعترین زمان

قیمت مناسب

خرید با قیمت مناسب از بهترین برندهای اروپایی

استاندارد

تامین داروها با استاندارد های FDA , EMEA, BP و...

بسته بندی

بسته بندی داروها بهمراه دیتالاگر بمنظور حفظ دما از مبداء

تلفن: 32363177-011

ایمیل جهت هرگونه سوال و سفارش خرید:

ایـمیــل ارتبــاط با مدیرعامل:

ایـمیـل ارتبـــاط با مدیــر اجرایــی:

ایمیــــل جهت ارتبـاطات بین الملل:

info@asratpharma.ir

s.g@asratpharma.ir

m.m@asratpharma.ir

i-commerce@asratpharma.ir

فکس: 32363177-011